Med en bakgrund inom retail vill jag nu ge mig in i arbetet bakom kulisserna och påverka så väl ekonomisk lönsamhet som kundnöjdhet med färska kunskaper inom digital analys.